Ekonomi

Eski Turaş Oteli ihalede satılacak

Kastamonu'da bulunan Eski Turaş Oteli olarak bilinen gayrimenkulü 4 milyon 850 bin lira muhammen bedelle ihale yöntemiyle satışa çıkarıldı.

Haberi DinleDurdur

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığı, İle bağlı Saraçlar Mahallesinde bulunan Eski Turaş Oteli için satış ihalesi düzenleyecek. Bu sabah Resmi Gazete'de yer alan gayrimenkul satış ihalesinin ayrıntıları haberimizde.

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından: MERKEZ İLÇE SARAÇLAR MAHALLESİ, 934 ADA 18 PARSELDE KAYITLI 2.314,00 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZIN (ESKİ TURAŞ OTELİ) SATIŞI YAPILACAKTIR

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçeye bağlı Saraçlar Mahallesi 934 ada 18 parselde kayıtlı, 2.314,00 m2 yüzölçümlü, vasfı; kargir eğitim binası ve arsası olan, bodrum+zemin+2 kat+çatı katlı 41 odası 1 toplantı salonu 1 kafeteryası, hamamı, saunası, asansörü ve kaloriferi bulunan (Eski Turaş Oteli) taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulü satışı yapılacaktır.

2 - İhale bedelinin %50’si peşin geri kalanın ise (1) birer aylık dönemlerde (5) beş eşit taksit halinde tahsil edilecektir.

3 - Bahse konu olan taşınmazın muhammen bedeli 4.850.000,00 TL olup, geçici teminatı 145.500,00 TL.

4 - İhale 25.09.2018 Salı günü saat 11.00’de Valilik Binası toplantı salonunda Encümenimiz tarafından yapılacaktır.

5 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü’nden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yerleşim yeri belgesi, (İkametgah)

b) 2018 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,

c) Vekaleten katılanlar için 2018 yılına ait noter tasdikli vekaletname,

d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2018 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2018 yılına ait noter tasdikli sureti.

f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 24.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar İl Genel Meclisi Binasındaki Encümen Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

7 - İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

8 - Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.


Yukarı