Ekonomi

Un ihracatına sınırlama getirildi.

Ticaret Bakanlığı, fiyatlarda istikrar sağlanması için un ihracatına geçici sınırlama getirdi.

Haberi DinleDurdur

Ticarat Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son dönemde yurtiçi unfiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığımızca İhracatRejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir" denildi ve eklendi:

"Bu kapsamda Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatımıza sınırlama getirilmiştir. Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1.0’ini oluşturmaktadır.

"Düzenlemenin temel amacı yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir."


Yukarı